Аймгууд Соёлын хэлтэстэй боллоо

Олон сар, хоногийн нөр их хичээл зүтгэлийн дүнд орон нутгуудад Соёлын хэлтэс байгуулах ЗГ-ын тогтоол өнөөдрийн ЗГ-ын хуралдаанаар батлагдлаа. Цар тахлын нөхцөл байдалд уялдуулан Хэлтсээр батлагдсан боловч 2022 оноос үе шаттайгаар орон тоог нэмэгдүүлж, Соёлын газартай болно.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *