|

Төрийн алба хаагч нарын дунд хүний эрхийн сургалт зохион байгууллаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Цагдаагийн ерөнхий газартай үйл ажиллагаандаа хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх зарчмыг баримтлан “Санамж бичиг”-ийн хүрээнд хамтран ажилласаар ирсэн.

Хамтын ажиллагааны хүрээнд Комиссоос Цагдаагийн ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах албадын тасаг, хэлтэс болон Хар тамхитай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах хэлтсийн албан хаагчдын хүний эрхийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Хүний эрхэд суурилсан хандлага” сэдэвт чадавхжуулах сургалтыг (2022.03.01) зохион байгууллаа.

Сургалтад Комиссын гишүүн Б.Энхболд, “Хохирогч төвтэй мөрдөн шалгах ажиллагаа”, гишүүн Д.Сүнжид “Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах”, гишүүн Х.Мөнхзул “Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийн онцлог, анхаарах асуудал” сэдвээр сургалт хийж дэлгэрэнгүй мэдээллийг өглөө.

 

Мөн сургалттай холбогдуулан албан хаагчид хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хүний эрхэд тулгуурлаж үйл ажиллагаагаа явуулахдаа иргэдтэйгээ харилцах хандлагаа өөрчлөх цаг болсон гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, дээрх сэдвийн хүрээнд гишүүдээс асууж, тодруулж мэдээлэл авсан юм.

Сургалтын үеэр Комиссын гишүүд Цагдаагийн ерөнхий газрын удирдлагын түвшинд уулзалт хийж, мөрдөгч нарт чиглэсэн нарийвчилсан сургалтыг үе шаттай зохион байгуулж, хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх, алба хаагчдын хөдөлмөрийн нөхцөл ажлын байрны дарамт хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх болон цаашдын хамтын ажиллагааны чиглэлээр санал солилцлоо. Сургалт танхим болон цахим хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулагдаж нийт 618 алба хаагчид хамрагдав.

Эх сурвалж: Хүний эрхийн үндэсний комисс

П.ШИНИЙН НЭГЭН

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *