Цэцэрлэгийн эрхлэгч нь ажилчдынхаа урамшууллын мөнгөөр зээлээ төлж байжээ

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс нь 2022 оны 6 дугаар сарын 06-10-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 34 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 109 гомдол, мэдээллийг шалгав. Үүнээс 12 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 10 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн бөгөөд одоогоор 87 гомдол, мэдээллийг хянан шалгаж байна.

Түүнчлэн нийт 647 хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулснаас 8 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх, 9 хэргийг хаах саналтай, нэг хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтайгаар прокурорын байгууллагад шилжүүлсэн байна. Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 629 хэрэг шалгагдаж байна.

  • Увс аймгийн Тариалан сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч “Д” нь ажилчдад урамшуулал ур чадварын нэмэгдэл олгосноор хуурамч бичилт хийж мөнгө гарган түүгээрээ зээлийн төлөлт хийж албан тушаалын байдлаа урвуулан ашигласан гэх хэргийг шүүхэд хүргүүлэх саналтайгаар прокурорын байгууллагад шилжүүлжээ.

Б.ЖАРГАЛ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *