ТАНИЛЦ: Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламж олгох хуваарь

2022 оны наймдугаар сард олгох Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн хуваарийг Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамнаас гаргалаа.

Асаргааны тэтгэмжийг энэ сарын 15, 25 нд өгөх хуваарьтай байгаа бол хүүхдийн мөнгөн хуримлалыг энэ сарын 22 нд өгнө.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *