Цэцэрлэгт бүртгүүлэх хүсэлт илгээх явц 66.5 хувьтай үргэлжилж байна

И-монголиа цахим порталд цэцэрлэгт хүүхдээ бүртгүүлэх эцэг эх, асран хамгаалагчдын хүсэлт 66.5 хувьтай үргэлжилж байна.

2022 оны 8 дугаар сарын 1-ний Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Үндэсний статистикийн хорооны сангийн мэдээллээр 2-5 насны 150.735 хүүхэд байгаагаас 2022 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн өглөөний 07.30 цагийн байдлаар 100.222 хүүхдийг цэцэрлэг хамруулах хүсэлтийг эцэг эх, асран хамгаалагчдаас илгээжээ.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *