Нөөцийн махны өргөтгөсөн худалдаа зохион байгуулах 21 байршил

Дөрөвдүгээр сарын 8, 9-ний амралтын өдрүүдэд нөөцийн махны өргөтгөсөн худалдаа зохион байгуулах гэж байна.

“Хонины нөөцийн махыг гулуузаар нь худалдахад нэг килограммыг 8,300 төгрөгөөр борлуулах аж. Нөөцийн махны өөх, мах, ясыг тэнцүүлж савлахыг нөөцийн мах бэлтгэсэн 12 ААН-д анхааруулжээ.

Өргөтгөсөн худалдаа зохион байгуулах 21 байршил:

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *