Цахим орчинд хүний нэр, зургийг зөвшөөрөлгүй ашиглавал Эрүүгийн хариуцлага хүлээнэ

Монгол улсын иргэний хуулийн 21 дүгээр зүйлд зааснаар иргэний нэр, дүрс, зургийг зөвшөөрөлгүй хууль бусаар ашигласан олон нийтэд үзүүлснээс гэм хор учруулсан бол гэм хорийг арилгах үүрэгтэй.

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *