Шинэ Яармаг цогцолбор хороолол төслийн 75 үл хөдлөх хөрөнгийг нээлттэй худалдан борлуулна

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны өмчлөлд шилжүүлсэн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан борлуулах ажлын хүрээнд 18 үл хөдлөх хөрөнгийн зарыг 2023 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр нээлттэй танилцуулсан. Дээрх үл хөдлөх хөрөнгүүдээс гадна “Шинэ Яармаг” цогцолбор хороолол төслийн ашиглалтад орсон болон дутуу гүйцэтгэлтэй нийт 75 үл хөдлөх хөрөнгийг нээлттэй худалдан борлуулах зарыг танилцуулж байна.

  1. ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Хөрөнгийн тодорхойлолт, хаяг байршилТалбайн хэмжээ м.квХудалдах үнэ /₮/*
1Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 738-р байр орон сууцны зориулалттай (75 хувийн гүйцэтгэлтэй)5,668.007,786,908,191
2Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 739-р байр орон сууцны зориулалттай (75 хувийн гүйцэтгэлтэй)5,668.007,786,908,191
3Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 740-р байр орон сууцны зориулалттай (75 хувийн гүйцэтгэлтэй)5,668.007,786,908,191
4Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 741-р байр орон сууцны зориулалттай (75 хувийн гүйцэтгэлтэй)5,665.007,245,768,084
5Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 742-р байр орон сууцны зориулалттай (70 хувийн гүйцэтгэлтэй)10,529.0011,877,270,660
6Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 747-р байр орон сууцны зориулалттай (80 хувийн гүйцэтгэлтэй)4,382.005,160,125,348
7Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 748-р байр орон сууцны зориулалттай (80 хувийн гүйцэтгэлтэй)4,382.005,160,125,348
8Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, архивчдын гудамж, 739/1-р байр үйлчилгээний зориулалттай (45 хувийн гүйцэтгэлтэй)407.43318,032,838
9Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, архивчдын гудамж, 741/1-р байр үйлчилгээний зориулалттай (35 хувийн гүйцэтгэлтэй)1,075.00714,053,550
10Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, архивчдын гудамж, Г758/1-Г тоот авто зогсоолын зориулалттай (70 хувийн гүйцэтгэлтэй)4,604.308,238,877,518
11Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Наадамчдын зам-1 гудамж, 323 тоот (Газар, барилга барих)27,478.301,010,924,928
12Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 726-р байр, 1 тоот, үйлчилгээний зориулалттай99.11326,729,990
13Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 726-р байр, 2 тоот, үйлчилгээний зориулалттай91.38301,246,963
14Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 726-р байр, 3 тоот, үйлчилгээний зориулалттай105.32347,202,125
15Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 726-р байр, 4 тоот, үйлчилгээний зориулалттай91.38301,246,963
16Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 726-р байр, 5 тоот, үйлчилгээний зориулалттай99.11326,729,990
17Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 1 тоот, орон сууцны зориулалттай121.03395,041,920
18Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 2 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
19Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 3 тоот, орон сууцны зориулалттай121.03395,041,920
20Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 4 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
21Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 5 тоот, орон сууцны зориулалттай121.03395,041,920
22Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 6 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
23Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 7 тоот, орон сууцны зориулалттай121.03395,041,920
24Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 8 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
25Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 9 тоот, орон сууцны зориулалттай121.03395,041,920
26Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 10 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
27Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 11 тоот, орон сууцны зориулалттай121.03395,041,920
28Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 12 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
29Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 13 тоот, орон сууцны зориулалттай121.03395,041,920
30Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 14 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
31Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 15 тоот, орон сууцны зориулалттай121.03395,041,920
32Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 16 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
33Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 17 тоот, орон сууцны зориулалттай121.03395,041,920
34Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 18 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
35Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 19 тоот, орон сууцны зориулалттай121.03395,041,920
36Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 20 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
37Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 21 тоот, орон сууцны зориулалттай121.03395,041,920
38Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 22 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
39Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 23 тоот, орон сууцны зориулалттай121.03395,041,920
40Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 24 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
41Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 25 тоот, орон сууцны зориулалттай121.03395,041,920
42Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 26 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
43Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 27 тоот, орон сууцны зориулалттай121.03395,041,920
44Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 28 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
45Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 29 тоот, орон сууцны зориулалттай257.19839,468,160
46Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 2 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
47Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 4 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
48Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 10 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
49Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 12 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
50Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 14 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
51Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 18 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
52Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 20 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
53Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 22 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
54Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 24 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
55Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 26 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
56Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 28 тоот, орон сууцны зориулалттай119.2389,068,800
57Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, яармаг гудамж, 737-р байр, пентхаус 29 тоот , орон сууцны зориулалттай257.19839,468,160
58Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 731-р байр, 1-р давхар 1 тоот, үйлчилгээний зориулалттай376.061,239,734,438
59Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, архивчдын гудамж, 746/1-р байр, үйлчилгээний зориулалттай (70 хувийн гүйцэтгэлтэй)875.892,887,494,010
60Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 45 тоот, авто зогсоолын зориулалттай13.7525,500,000
61Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, яармаг гудамж, г755-р байр, 54 тоот, авто зогсоолын зориулалттай13.7525,500,000
62Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 55 тоот, авто зогсоолын зориулалттай13.7525,500,000
63Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 56 тоот, авто зогсоолын зориулалттай13.7525,500,000
64Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 57 тоот, авто зогсоолын зориулалттай13.7525,500,000
65Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 58 тоот, авто зогсоолын зориулалттай13.7525,500,000
66Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 59 тоот, авто зогсоолын зориулалттай13.7525,500,000
67Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 60 тоот, авто зогсоолын зориулалттай13.7525,500,000
68Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 63 тоот, авто зогсоолын зориулалттай13.7525,500,000
69Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 65 тоот, авто зогсоолын зориулалттай13.7525,500,000
70Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 68 тоот, авто зогсоолын зориулалттай13.7525,500,000
71Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г756-р байр, 156 тоот, авто зогсоолын зориулалттай13.7525,500,000
72Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г756-р байр, 179 тоот, авто зогсоолын зориулалттай13.7525,500,000
73Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г757-р байр, 263 тоот, авто зогсоолын зориулалттай14.325,500,000
74Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, яармаг гудамж, г757-р байр, 284 тоот, авто зогсоолын зориулалттай14.325,500,000
75Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г757-р байр, 285 тоот, авто зогсоолын зориулалттай14.325,500,000

*Худалдан борлуулах үнийг 3 сар тутам шинэчлэн тогтооно.

  1. ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХ САНАЛ ИРҮҮЛЭХ

Дээрх жагсаалтад бүртгэлтэй үл хөдлөх эд хөрөнгөөс сонирхож буй үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан авах хүсэлтийг Монгол Улсын Хөгжлийн Банкны цахим хуудас болох https://www.dbm.mn-ээр хүлээн авах бөгөөд санал авах хугацаа 2023 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10:00 цагаас эхэлнэ.

  1. ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ, ГАЗАР ДЭЭР ОЧИЖ ҮЗЭХ

Худалдан борлуулахаар нийтэд зарласан хөрөнгийг Монгол Улсын Хөгжлийн банкны цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлэл авах, эсвэл газар дээр очиж үзэх тохиолдолд 2023 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2023 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийг дуустал хугацаанд тухайн байрлалд танилцуулах үзүүлэх боломжтой бөгөөд хөрөнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8502-0513, 8551-0513 утсаар лавлана уу.

  1. ХУДАЛДАН АВАХ НӨХЦӨЛ

Худалдан авах хүсэлт гаргагчийн ирүүлсэн саналыг 2023 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14:00 цагт цахим хуудсанд ирүүлсэн саналуудыг нэгтгэн шаардлага хангасан худалдан авагчтай холбогдож, гэрээ байгуулах бөгөөд ашиглалтад орсон худалдан авах үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнийг ажлын 3 хоногийн дотор, дутуу гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгийн үнийг (банктай хэсэгчлэн төлөх гэрээ байгуулсан) ажлын 14 хоногийн дотор төлөх бөгөөд төлөөгүй тохиолдолд дараагийн хүнтэй гэрээ байгуулах байдлаар банк ажиллана.

Хүсэлт гаргагчийн санхүүгийн чадавхаа нотолсон баримтад тулгуурлан үнэлэх дараалал: Үүнд:

  1. Бэлэн төлөлт (Дансны хуулга, бусад нотлох баримт)
  2. Банкны зээлийн шийдвэр (банкны тодорхойлолт, зээлийн гэрээ)
  3. Хэсэгчилж төлөх санал гаргах (Дуусаагүй барилгын хувьд зөвхөн гаргах бөгөөд бизнесийн үйл ажиллагаа, эргэн төлөлтийг нотолсон баримт)

Жич: Дээрх дарааллын дагуу хүсэлт гаргагчийн саналыг үнэлэх бөгөөд цахим системээр хамгийн түрүүнд ирсэн саналыг шалгаруулж, худалдан авах саналыг баталгаажуулна. Мөн хүсэлт гаргагч нь хэд хэдэн үл хөдлөх эд хөрөнгөд саналаа өгөх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.dbm.mn холбоосоор авна уу.

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БАНК

Similar Posts

0 0 Санал
Үнэлгээ
Бүртгүүлэх
Мэдэгдэх
guest
0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments