Улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого өмнөх оны мөн үеэс 78.4 хувиар өсжээ

Улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого, тусламжийн хэмжээ 2024оны эхний 2 сар ын урьдчилсан гүйцэтгэлээр 5.4 их наядтөгрөгт хүрч, өмнөхоны мөн үеэс 2.4 (78.4%) их наядтөгрөг, тэнцвэржүүлсэн орлого тусламжийн хэмжээ 5.1 их наяд төгрөгт хүрч, 2.3 (83.1%) их наядтөгрөгөөр тус тус өссөн байна

Нийт зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн хэмжээ 2024 оны эхний 2 сард 3.8 их наяд төгрөгт хүрч, тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 1.3 их наядтөгрөгийн ашигтай гарчээ

Татварын нийт орлого 2024 оны эхний 2 сард 4.9 их наяд төгрөгт хүрч, өмнөхоны мөн үеэс 2.3 (88.2%) их наяд төгрөгөөр өсөхөд орлогын албан татварын орлого 1.1 (2.4 дахин) их наядтөгрөг, ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 521.4 (2.7 дахин) тэрбумтөгрөг, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 260.5 (43.5%) тэрбум төгрөг, онцгой албан татвар 106.0 (2.1 дахин) тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн нь голлон нөлөөлжээ.2024 оны эхний 2 сард т атварын нийт орлогын 40 хув ийгорлогын албан татвар, 17.6 хув ийгнэмэгдсэн өртгийн албан татвар, 11.5 хув ийгнийгмийн даатгалын орлого 4.8 хув ийггадаад үйл ажиллагааны орлого, 4.1 хув ийгонцгой албан татварын орлого, 22.0 хув ийгбусадтөрлийнтатвар, төлбөр, хураамжийн орлого тус тус бүрдүүлж байна.
Улсын нэгдсэн төсвийн зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн хэмжээ 2024оны эхний 2 сард3.8 их наядтөгрөгт хүрч, өмнөхоны мөн үеэс 994.8 (36.0%) тэрбум төгрөгөөр өсжээ. Зарлага өсөхөд бараа, үйлчилгээний зардал өмнөх оны мөн үеэс 536.0 (91.8%) тэрбум төгрөгөөр, хөрөнгийн зардал 425.0 (2.9 дахин) тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн нь нөлөөлсөн байна. Нийт зардалд хөрөнгийн зардлын эзлэх хувь 2024 оны эхний 2 сард өмнөх оны мөн үеэс 9.3 нэгж хувиар, бараа үйлчилгээний зардал 8.9 нэгж хувиар, хүүгийн зардал 0.1 нэгж хувиартус тус өсөж , харин урсгал шилжүүлгийн эзлэх хувь 18.0 нэгж хувиар,татаас 0.3 нэгж хувиар тус тус буурсан байна.

 

Хөрөнгийн зардал 2024оны эхний 2 сард 646.3 тэрбум төгрөгт хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 425.0 (2.9 дахин) тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. Үүнд барилга байгууламжийн зардал өмнөх оны мөн үеэс 346.4 (3.2 дахин) тэрбум төгрөгөөр, тоног төхөөрөмжийн зардал 87.9 (8.4 дахин) тэрбум төгрөгөөрөссөн нь нөлөөлжээ. Харин бусад хөрөнгийн зардал 12.6 (27.7%) тэрбум төгрөгөөр буурчээ.Орон нутгийн төсөвОрон нутгийн төсвийн орлого 2024 оны эхний 2 сард 882.0 тэрбум төгрөгт хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 469.3 (2.1 дахин) тэрбумтөгрөг, нийт зарлага 474.7 тэрбумтөгрөгт хүрч, 228.8 (93.0%) тэрбумтөгрөгөөр тус тус өссөн байна. Орон нутгийн төсөв 407.3 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан байна.

Similar Posts

0 0 Санал
Үнэлгээ
Бүртгүүлэх
Мэдэгдэх
guest
0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments