Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажил Архангай аймагт үргэлжилж байна

2024 онд Улсын төсвийн хөрөнгөөр “Ойн хөнөөлт шавжтай үүргийн шүршигч багаж ашиглан тэмцэх ажил”-ын хүрээнд “Хатант форест” ХХК нь Архангай аймгийн Хотонт, Төвшрүүлэх, Цэнхэр, Булган, Өндөр-Улаан, Өлзийт, Эрдэнэмандал сумдын ойн сангийн 27000 га талбайд тэмцлийн ажил гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан.

2024 оны зургадугаар сарын 8-ны өдрийн байдлаар Хотонт сумын 3000 га талбайд, Хайрхан суманд 2000 га талбайд тус тус тэмцлийн ажлыг гүйцэтгэж дууссан байна. Өлзийт, Төвшрүүлэх, Эрдэнэмандал, Хайрхан сумдад ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажил үргэлжилж байна.

“Хатант форест” ХХК, “Сайхан ойн төлөө” ХХК-ууд ИТА 11 ажилтан, улирлын түр 32 ажилтан буюу нийт 42 хүний бүрэлдэхүүнтэй тэмцлийн ажлыг гүйцэтгэж байна.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *