Өмнөговийн Технологийн их сургуулийн хотхоныг 20 га газарт хоёр үе шаттай бүтээн байгуулна

Эхний шатанд 1000 оюутны хичээлийн байр, 500 оюутны коллежийн байр, 1500 оюутны дотуур байр, спорт цогцолбор, инноваци судалгааны төв лаборатори, эмнэлэг, номын сан барихаар төлөвлөжээ.
Монголд өнөөдөр нэн хэрэгцээтэй байгаа уул уурхайн ашиглалтын технологи, мэдээллийн технологи, газрын тосны инженер, цахилгааны инженер гэсэн дөрвөн чиглэлийн мэргэжилтнийг ШУТИС-ийн харьяа энэхүү Технологийн сургуульд бэлтгэх юм.
Г.ОЮУНТУЯА

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *