|

Зөвлөлдөх зөвлөлд нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг өнөөдөр танилцуулна

УИХ-ын Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос байгуулсан зөвлөлдөх санал асуулга зохион байгуулахад туслалцаа үзүүлэх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн ээлжит хуралдаан өнөөдөр болно.

Тус хуралдаанаар Зөвлөлдөх зөвлөлд нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг танилцуулснаар сонгон шалгаруулалтын үйл явц эхлэх юм.  УИХ-ын “Зөвлөлдөх санал асуулга явуулах тухай” 2022 оны 80 дугаар тогтоолоор улс орны нийгэм, эдийн засгийн тулгамдсан асуудлыг иргэдийн туслалцаатайгаар тодорхойлох, асуудлын эрэмбэ, шийдвэрлэх арга зам, гаргах шийдвэрийн талаар иргэдтэй зөвлөлдөх, үндэсний зөвшилцлийг хангах зорилгоор “Зөвлөлдөж шийдье” улсын хэмжээний зөвлөлдөх санал асуулгыг явуулахаар шийдвэрлэж, Зөвлөлдөх зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд нэр дэвшүүлэх хугацааг товлон тогтоосон.

Энэ дагуу Зөвлөлдөх зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд нэр дэвшигчдийн материалыг өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын 23-30-ны өдрүүдэд хүлээн авсан бөгөөд шаардлага хангасан нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг хуулийн дагуу олон нийтэд өнөөдөр танилцуулах аж.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *