Хүн бүр байгаль хамгаалагч: 1 хүн мөр, 100 хүн зам, 1000 хүн цөл үүсгэнэ

Байгаль хамгаалах ажилд иргэн, хүн бүр идэвх санаачилгатай оролцох, соёлыг түгээх, эх орноо хамгаалдаг нийгмийн хариуцлагатай иргэнийг төлөвшүүлэх зорилгоор “Хүн бүр байгаль хамгаалагч” аяныг эхлүүлсэн.

Энэхүү аяныг энэ оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл нэг сарын хугацаанд зохион байгуулах юм.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *