|

Оюутнуудын амралт 13-наас эхэлж, ЕБС-ийн танхим хичээл 10-наас зогсоно

Монгол Улсын засгийн газар, Улсын онцгой комиссын хуралдаанаар хэлэлцэж, цар тахлын нөхцөл байдлыг үнэлэн, боловсролын бүх шатны байгууллагын хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд дараах зохицуулалтыг хийхээр болсон.

Нийслэлд байршилтай өмчийн бүх хэлбэрийн ерөнхий боловсролын сургуулийн танхимын сургалтыг 12-р сарын 10-ны өдрөөр дуусгавар болгож, 13-17-ны өдрийн хичээлийг 100 хувь цахимаар зохион байгуулахаар болсон юм.

Харин орон нутгийн сургуулиуд 5/9 зарчмын дагуу хичээллэж 12 дугаар сарын 18-ны өдрөөс нэгдүгээр улирлын амралт эхэлнэ.

Их дээд сургуулиудын тухайд  энэ долоо хоногийн хичээл сургалтын үйл ажиллагаа хэвийн горимын дагуу үргэлжилнэ. Ингээд  12 дугаар сарын 13-ны өдрөөс амралт эхэлнэ. Ингэхдээ  2 дугаар сарын 15-ны дотор багтааж шалгалтыг танхим болон цахим гэсэн хувилбараар зохион байгуулахаар шийдвэрлэээд байна.

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *