|

Бүртгэлд хамрагдсан хүүхэд аль цэцэрлэгт хуваарилагдсан талаар мэдээллийг мессежээр илгээнэ

Нийслэлийн цэцэрлэгийн нэгдүгээр шатны бүртгэлд хүсэлт илгээсэн иргэдийн мэдээллийг нэгтгэхэд 111 595 хүүхэд хамрагджээ. Өнөөдрөөс эхлэн бүртгэлд хамрагдсан хүүхэд аль цэцэрлэгт хуваарилагдсан талаар мэдээллийг эцэг эх, асран хамгаалагчдын утсанд мессежээр илгээх болно.

Хуваарилагдсан талаар мэдээлэл ирмэгц тухайн цэцэрлэгтээ очиж гэрээ байгуулах ёстой аж.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *