|

Засгийн газар 17 асуудлаар хуралдаж байна

Засгийн газрын ээлжит хуралдаан үргэлжилж байна.  Өнөөдөр:
 Гадаад валютын улсын нөөцийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авах арга хэмжээний хэрэгжилтийн талаар, 
– Төрийн өмчит компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг сонгон шалгаруулж, томилох үлгэрчилсэн журам,
– Эрт илрүүлэг үзлэг шинжилгээ, оношлогооны явц, түүний мөрөөр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар зэрэг 17 орчим асуудал хэлэлцэхээр төлөвлөөд байна.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *