“Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр” буюу Монгол Улс 22 байраар ухрав

Өнөөдөр “Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр” тохиож байна. НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейн шийдвэрээр 1993 онд жил бүрийн тавдугаар сарын 3-ны өдрийг Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр болгон 1994 оноос тэмдэглэсээр ирсэн юм. Энэ өдөр хэвлэлийн эрх чөлөөний ач холбогдлыг олон нийтэд сурталчлан ойлгуулах, улс орнуудын төр, засагт иргэд олон нийтийн үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг хүндэтгэх үүргийг сануулах, мөн ажил үүргээ гүйцэтгэж яваад амиа алдсан сэтгүүлчид, хэвлэл мэдээллийн салбарын ажилтнуудыг дурсан хүндэтгэдэг юм.

Хил хязгааргүй сурвалжлагчид (RSF) олон улсын байгууллагын эрэмбэлснээр өнгөрөгч 2022 онд Монгол Улс Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний индексээр нэг жилийн дотор 22 байраар ухарч, 90-д жагссан юм.

Үүний учир шалтгааныг манай улсын нийгэм эдийн засгийн нөлөөллөөс гадна улс төрийн нөлөөлөл, Зөрчлийн болон Эрүүгийн хуулийн хэрэгжилт, хуулийн буруу хэрэглээнээс үүдсэн гэж дүгнэжээ.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *