|

Тав, ес, 12 дугаар ангийн сурагчдын улсын шалгалтын хуваарь танилцууллаа

2022-2023 оны хичээлийн жилийн улсын шалгалтын товыг Боловсролын Үнэлгээний Төвөөс танилцууллаа.

Тав, ес, 12 дугаар ангийн болон МСҮТ-ийн сурагчид улсын шалгалтад хамрагдана.

Тухайлбал, тавдугаар ангийн сурагчдын улсын шалгалт тавдугаар сарын 29-нөөс эхлэх хуваарьтай байна. Тэд математик, монгол хэл, хүн ба байгаль хичээлээр мэдлэгээ шалгуулах бөгөөд нэг шалгалтын үргэлжлэх хугацаа 60 минут.

Хуваарь:

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *