Хүүхдийн мөнгийг маргааш олгоно

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн 2023 оны арваннэгдүгээр сарын олголтын хуваарийг танилцуулж байна.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *