Өчигдөр хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийллийн 85 дуудлага, мэдээлэл иржээ

Цагдаагийн байгууллагын 102 тусгай дугаарт 2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр нийт 1778 дуудлага, мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зөрчлийн шинжтэй 1376, гэмт хэргийн шинжтэй 115 дуудлага, мэдээлэл ирсэн байна.
Мөн гэмт хэргийн шинжтэй 75 үйлдлийг шуурхай илрүүлж, урьд өмнө бүртгэгдсэн 19 хэргийг нөхөн илрүүлсэн байна.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *