Банк хоорондын гүйлгээ 2021.04.25-ны 00:00-04:00 цагийн хооронд БҮРЭН ЗОГСОНО

Монголбанк нь Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Төлбөрийн системийн шинэчлэл төсөл”-ийн хүрээнд төлбөрийн системийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, шинэ дэвшилтэт гүйлгээний төрлүүдийг дэмжих зорилгоор дэд бүтэц, програм болон техник хангамжийн шинэчлэлүүдийг хийж байгаа аж.

Тус төслийн хүрээнд банк хоорондын төлбөрийн картын системийг шинэчлэх ажлыг 2021 оны дөрөвдүгээр сарын 25-ны өдрийн 00:00–04:00 цагийн хооронд нэвтрүүлэх тул дурьдсан хугацаанд банк хоорондын төлбөрийн картын гүйлгээ бүрэн зогсохыг МЭДЭГДЖЭЭ.

Дээрх хугацаанд төлбөрийн картын .

Тиймээс иргэд яаралтай төлбөр, тооцоо, гүйлгээ хийх болсон тохиолдолд мобайл банкаа ашиглахыг зөвлөж байна.

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *