|

ХӨСҮТ: Сүрьеэгийн өвчлөлийн 60 гаруй хувь нь Улаанбаатарт бүртгэгддэг

Сүрьеэ өвчин Монгол Улс дахь нөхцөл байдлын талаар ХӨСҮТ-ийн Сүрьеэгийн тандалт судалгааны албанаас мэдээлж байна.

  • Жилд 13000-14000 хүн шинээр сүрьеэгээр өвчилж байгаа боловч 3000-4000 хүн бүртгэгдэж байна.
  • Жилд 8000-10000 хүнийг илрүүлэхгүй орхигдуулж байна.
  • 2021 оны ДЭМБ-ийн тайлан мэдээгээр Монгол Улс сүрьеэгийн дарамт өндөр 30 орны тоонд орсон.
  • Төвийн болон зүүн бүс, төмөр замын дагуух аймаг, орон нутагт өвчлөл өндөр
  • Сүрьеэгийн өвчлөлийн 60 гаруй хувь нь Улаанбаатар хотод бүртгэгддэг.
  • 2021 онд сүрьеэгийн бүртгэгдсэн тохиолдлын тоо өмнөх оноос 30% буурсан. Гэвч энэ нь бодит бууралт биш гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.
  • Сүүлийн 5 жилд статистикаас үзэхэд, нийт сүрьеэгийн доторх хүүхдийн сүрьеэгийн эзлэх хувь өссөөр байна.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *