“Ухаалаг тоолуурын систем” цахилгааны зардлыг бууруулна

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК “Ухаалаг тоолуурын систем” нэвтрүүлэхээр болсноо зарласан.

Энэ системээр дамжуулан цахилгаан эрчим хүчний борлуулалтад ашиглаж буй хүний хүчинд тулгуурласан, механик ажиллагаа их, өртөг өндөртэй тоолуурын системийг халж, хангамж, хэрэглээний тэнцвэржүүлсэн менежмент бүхий илүү технологижсон шинэчлэлийг хийхээр болжээ.

 Ингэснээр ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, цахилгаан түгээлтийн алдагдал, өртөг зардлыг тус тус бууруулах боломжууд бий болно гэж үзэж байна.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *