Ипотекийн гурван хувийн хүүтэй зээл авах иргэдийн анхааралд

Зээлийн батлан даалтын сангаас банк санхүүгийн байгууллагаар дамжуулан 21 аймагт ипотекийн гурван хувийн хүүтэй зээл авах иргэдийн урьдчилгаа төлбөрт батлан даалт гаргаж байна.

Зээлийг 21 аймагт орон сууц худалдан авч буй иргэдэд 100 сая хүртэлх хэмжээгээр олгох ба зээлийн хүү эхний гурван жил гурван хувь байх юм. Харин батлан даалтыг урьдчилгаа төлбөрийн 60 хүртэлх хувьд гаргана. Батлан даалт гаргуулсан иргэд жил бүр батлан даалтын үлдэгдэл дүнгийн 1 хувийн шимтгэл төлнө. Батлан даалтын хураамж 10 мянган төгрөг.

Батлан даалт гаргуулах хүсэлтэй иргэд дараах материалыг бүрдүүлнэ:

Зээлдэгчийн батлан даалт гаргуулах хүсэлт /маягт, өргөдөл/

Банкны албан тоот, холбогдох баримт бичиг, дүгнэлт

Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа

Ипотекийн гурван хувийн хүүтэй орон сууцны зээлийн урьдчилгаа төлбөрт гаргах батлан даалттай зээлийг Төрийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Хаан банк, Капитрон банк, Хас банк, Богд банк, Ариг банк, Транс банк, Кредит банкнуудаар тус тус олгож байна.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *