ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНД ЦАХИЛГААН ДУГУЙ АШИГЛАЖ ЭХЭЛЖЭЭ

Тээврийн цагдаагийн албанаас Замын хөдөлгөөний ачаалал, эрчим их үед иргэдэд цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг богино хугацаанд хүргэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор албаны үйл ажиллагаанд цахилгаан дугуйг ашиглаж эхэлсэн байна. Энэ нь автомашинаас татгалзаж байгаа сайн жишээ. Авто замын түгжрэлийг бууруулахад албан байгууллага, иргэдийн оролцоо туйлын чухал билээ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *