Хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийллийн 88 дуудлага бүртгэгджээ

Цагдаагийн байгууллагын 102 тусгай дугаарт гуравдугаар сарын 19-ны өдөр нийт 2168 дуудлага, мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зөрчлийн шинжтэй 1800, гэмт хэргийн шинжтэй 109 дуудлага, мэдээлэл байна.
Мөн гэмт хэргийн шинжтэй 68 үйлдлийг шуурхай илрүүлж, урьд өмнө бүртгэгдсэн 18 хэргийг нөхөн илрүүллээ.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *