|

Нийгмийн даатгалын сангаас олгодог оршуулгын тэтгэмжийг хоёр сая төгрөг болгожээ

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл өнөөдөр хуралджээ. Хуралдаанаар Нийгмийн Даатгалын Сангаас/НДС/ олгодог оршуулгын тэтгэмж болон цэргийн алба хаагч нас барсан бол ар гэрт олгох тэтгэмжийн хэмжээг хоёр сая /2,000,000/ төгрөг болгох шийдвэр гаргасан байна. Өнөөдрийн байдлаар оршуулгын зардалд нэг сая төгрөг олгож байгаа юм.

Харин амьгүй донор болж эс, эд эрхтнээ бусдад шилжүүлсэн хүний /даатгуулагчийн/ ар гэрт олгох тэтгэмжийн хэмжээг 3 сая 500 мянган /3,500,000/ төгрөгөөр тогтоожээ.

Уг тогтоолыг 2023 оны нэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхлэх юм байна. Дээрх шийдвэрийг дараах хуулиудын дагуу гаргажээ.

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ:

20 дугаар зүйл.Оршуулгын тэтгэмж авах эрх

1.Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ З6 сараас доошгүй хугацаагаар төлсөн даатгуулагч ердийн өвчин, ахуйн ослын улмаас нас барвал түүний оршуулгад зориулан оршуулгын тэтгэмж олгоно.

2.Даатгуулагч үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас нас барсан бол оршуулгын тэтгэмжийг шимтгэл төлсөн хугацааг харгалзахгүйгээр олгоно.

3.Нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасан тэтгэвэр,тэтгэмж авч байсан иргэн нас барвал, түүний оршуулгад зориулан оршуулгын тэтгэмж олгоно.

21дүгээр зүйл.Оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээ

Оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээг нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл батална.

ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

20 дугаар зүйл. Нас барагчийн ар гэрт олгох тэтгэмж

1.Цэргийн алба хаагч, түүнчлэн дайчилгаатай сургууль цугларалтад оролцож байгаа цэргийн үүрэгтэн нас барахад түүний оршуулгад зориулан нас барагчийн ар гэрт олгох тэтгэмж олгоно.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *